ဓာတ္ပုံ

ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ေရႊရတု ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ မေလးရွားရွိ ရခုိင္ ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AAR) မွ ဥကၠ႒ မခုိင္ဇင္မ်ဳိး ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆလန္းေဂါျပည္နယ္ ဘာတူ အာရမ္းတြင္ ရွိသည့္ Positive Living Community (PLC) သုိ႔ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ ေအအုိင္ဒီအက္(စ္) ေ၀ဒနာရွင္ လူနာမ်ား အား ေတြ႔ဆုံအားေပး စကားေျပာ ခဲ့စဥ္။ (သတင္း အျပည့္အစုံ႔) ႏွင့္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး က်င္းပေသာ  အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္။

This slideshow requires JavaScript.

  1. လင္းထက္

    အစ္ကိုရို႕ အစ္မရို႕မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေဝဒနာရွင္တိကို ယင္းပိုင္ဓါတ္ပံုနန္႕တကြ ေဖာ္ျပေစာ္ သတင္းသမားတိ က်င့္ဝတ္နန္႕ သိကၡာကို မေလးစားရာက်လားေရလုိ႕ ျမင္ပါေရ။ HIV/AIDS ကိစၥေစာ္ ရခုိင္တိအတြက္ရာမဟုတ္ တကမၻာလံုးမွာပါ Sensitive Issue ဆုိေစာ္ကို အစ္ကိုရို႕တိ သိျပီးသားျဖစ္ေတလုိ႕လဲ ယူဆရပါေရ။ ေဝဒနာရွင္တိအတြက္ အစ္ကိုရို႕နန္႕ ထပ္တူထပ္မွ် ကိုယ္ခ်င္းစာျပီးေက ဝမ္းနည္းပါေရ။ လူသားခ်င္စာနာ ကူညီနီေစာ္ကိုလဲ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါေရ။ ေယေကေလ့ ေဝဒနာရွင္တိပါေရ ဓါတ္ပံုတိကို တင္ျပီးေက လူသိရွင္ၾကားလုပ္ေစာ္ကိုေတာ့ခါ ေဝဒနာရွင္တိဘက္က စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေရ။ သတင္းသမားတိေၾကာင့္ သူရို႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာတိကို ထိခိုက္လားႏိုင္ပါေရ။ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖစ္လုိ႕ အစ္ကိုရို႕ဘက္က တစ္ခုခုလုပ္လိမ့္ေမလုိ႕လဲ ယူဆပါေရ။ ေက်းဇူးပါ။

  2. သူတို.ဘ၀မ်ား လွပပါေစ

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: