မေလးရွား သစ္လုပ္ငန္း ၌ အလုပ္သမား ရွားပါးမႈ ျပႆနာ ႏွင္႕ရင္ဆုိင္ ေနရ

မုိးသက္ကုိ (ျမန္မာပုိ႔စ္)

မေလးရွား သစ္လုပ္ငန္း၌ အလုပ္ သမား ရွားပါးမႈ ျပႆနာ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည့္ အတြက္ ျမန္မာ အပါအ၀င္ ျပည္ပႏုိင္ငံ ေလးခုမွ အလုပ္သမား မ်ား ေခၚယူ တင္သြင္းေရး ဆုိင္ရာ မေလးရွား အစုိးရ ၏ လႈပ္ရွားမႈကို အဆုိပါ ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Sabah Timber Industries Association (STIA) က ႀကိဳဆုိ လိုက္သည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္အရ မေလး ရွား ႏုိင္ငံ၏ သစ္ႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ လုပ္ငန္း က႑မ်ား တြင္ လုပ္သား လို အပ္ ခ်က္မ်ား ရွိေန ေၾကာင္း၊ ထုိလုပ္ ငန္းမ်ား၏ ျပည္တြင္း အလုပ္သမား မ်ား အျပင္ ဖိလစ္ပုိင္ ႏွင့္ အင္ဒိုနီး ရွား ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ ေနေသာ္လည္း ရာခုိင္ႏႈန္း အားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက လုပ္သား လုိအပ္မႈ ပမာဏ ျမင့္မား ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ သစ္ ခုတ္ လုပ္မႈႏွင့္ သစ္ အေခ်ာထည္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္း မ်ားတြင္ လိုအပ္ သည့္ လုပ္သား အေရအတြက္ ျပည့္မီ ရန္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ နီေပါ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမား ေခၚယူမည့္ မေလးရွား အစုိးရ၏ အစီအစဥ္ ကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း STIA ဥကၠဌ Ybhg Datak Hwong က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ နီေပါ နဲ႔ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံေတြမွ လုပ္သား ေခၚယူမႈ အစီအစဥ္ကုိ အျမန္ဆံုး လုပ္ ေဆာင္ ေစလိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ သစ္လုပ္ငန္း မွာ လုပ္ သား လုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ား အျပား ရွိေနလို႔ပါ။ မေလးရွား သစ္လုပ္ငန္း ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အစဥ္အလာကုိ ထိန္း သိမ္း ႏိုင္ဖို႔ ပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္မႈ ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားေတြ အမ်ားႀကီး လုိအပ္ ေနပါတယ္။ ျပည္ တြင္း လုပ္သား ရွားပါးရင္ ျပည္ပက ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားေတြကုိ ေနရာ ေပး အသံုးျပဳ ရမွာပါပဲ” ဟု STIA ဥကၠ႒က ဆုိသည္။

ျမန္မာပုိ႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။

Posted on March 18, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: