ပူခ်ဴန္းၿမဳိ႕ေန ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရ (ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း)

ဧၿပီ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၂ နာရီ ေက်ာ္တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႕ ပူခ်ဴန္း – TESCO အနီး မေလးရွားရဲမ်ားႏွင့္ UNHCR မွ အထူး စီမံခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ UNHCR ကဒ္ အစစ္အမွန္ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ RST စာရြက္ မွန္ကန္စြာ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအား ယင္းေန႔တြင္ပင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ဝင္ေရာက္ အမွတ္မထင္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ အလုပ္သမား အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္လည္း ယူအန္ကဒ္ အတုကုိင္ေဆာင္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယူအန္ႏွင့္ မေလးရွား လဝက ၊ ရဲမ်ား ပူူးေပါင္း၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Posted on April 23, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: