အိႏိၵယက ဖမ္းထားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမား ၃၁ ဦး လႊတ္မည္

ေမလ (၁၈) ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ (ဧရာဝတီ)

ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား ၃၄ ဦးအနက္မွ ၃၁ ဦးကို အိႏၵိယအစိုးရက ၁၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားရာမွ လာမည့္ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ကြင္းလံုးကၽြတ္ လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

က်န္ ၃ ဦးမွာမူ ပို႔တ္ ဘလဲ ကၽြန္းတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေနထိုင္စဥ္က ရွိထားခဲ့ေသာ တရားေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရဦးမည္ဟု သိရသည္။ အိႏၵိယ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ သေဘာတူညီခ်က္အရ လန္းေဖာကၽြန္းသို႔ ေရာက္လာေသာ ၎အဖြဲ႔ကို အိႏၵိယအစိုးရက ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦး ကို သတ္ျဖတ္ကာ က်န္သူမ်ားကို ကာလကတၱား အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွစ္ၾကာရွည္စြာ တရား ရင္ဆိုင္ေစခဲ့သည္။

Source: Irrawaddy News

Posted on May 18, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: