မ်ဳိးခ်စ္ ရခုိင္ႏွင့္ ကရင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာမႈအေပၚ ေၾကညာထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ – ျပန္ၾကားေရးဌာန
ေမလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

Posted on May 19, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: