လူကုန္ကူးမူ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူ မခံရ

ေမ (၂၆) ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွ လူကုန္ကုူးသူမ်ားအား အေရးယူူေပးရန္ စာေရးသားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထိ တိုင္ၾကား ေသာ္လည္း ယေန႕ထက္ထိ တစံုတရာ အေရးယူျခင္း မရွိေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး လူပ္ရွားသူ လူငယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တိုင္ၾကားသူမွာ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕က ေဒၚမခင္၀င္း ျဖစ္ျပီး သူမ ေယာကၤ်ား ျဖစ္သူႏွင့္ သူမ၏ သားသမက္ ျဖစ္သူတို႕အား လူကုန္ကူးသူမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းစားခံရျပီးေနာက္ ထိုသို႕ တိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

” သူမက အစပထမ ေတာင္ကုတ္ရဲကို တိုင္ၾကားပါတယ္။ ရဲက ဘယ္လိုမွ အေရးမယူတဲ့ အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သမၼတ စာေရးတိုင္ၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိတၱဴေတြကိုေတာ့ လူ႕အခြင့္အေရး လူပ္ရွားေနတဲ့ ေရွ႕ေနေတြဆီလည္း ပို႕ေပးထားပါတယ္”ဟု အဆိုပါ လူငယ္မွ ေျပာသည္။

လူကုန္ကူးသူ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ရဲအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ ျဖစ္ျပီး ရဲအဖြဲ႕အား ေငြေပးထားႏိုင္ သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ အဖမ္းမခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

” သူတို႕ လင္မယား ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးဆီက က်ပ္ (၆) သိန္းစီ ယူပါတယ္။ ထိုင္းကို ေရာက္ရင္ အလုပ္ပါရမယ္ဆိုေတာ့ လူေတြက လိုက္သြားၾကပါတယ္။ ထိုင္းကိုေရာက္ရင္ လူေတြကို ေရာင္းစား ပါတယ္။ အခု ေရာင္းစား ခံထားရတာက ေတာင္ကုတ္ ျမိဳ႕နယ္ တစ္ခုတည္းက လူေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရမ္းျဗဲဘက္က လူေတြနဲ႕ ဆိုရင္ (၁၀၀) ေက်ာ္ေနပါျပီ။”

ယခုကဲ့သို႕ လူကုန္ကူးမူကို သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တကြ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူမူ တစံုတရာ မရွိသျဖင့္ ယခုအခါ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားက ရန္ကုန္ရွိ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္း အပါအ၀င္ တျခား လူမူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ အဆိုပါ ကိိစၥ ေျဖရွင္း ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Narinjara News

Posted on May 26, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: