ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီမွ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ဇြန္လ (၁၉) ရက္၊ ၂၀၁၁။
မုိးမုိးေက်ာ္ (Arakan Review)

ANC ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟ ေဟာေျပာေနစဥ္

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ တေနရာတြင္ မဲေဆာက္ေရာက္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံသည့္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတခု ယေန႔ ေန႔လည္ (၃) နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ မဲေဆာက္ေရာက္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားထဲမွ အေယာက္ (၆၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ တေနရာတြင္ မဲေဆာက္ေရာက္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံသည့္ လူထု ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတခု ယေန႔ ေန႔လည္ (၃) နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ မဲေဆာက္ေရာက္ ရခုိင္ ျပည္သူမ်ားထဲမွ အေယာက္ (၆၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႕ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ သူက “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြ ဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားထြက္လာၾကရတယ္၊ လက္ရွိအေနအထား ဘယ္လုိရွိတယ္၊ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ လက္ရွိ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆုိတာေတြကုိ သိေစခ်င္တယ္၊ ရွင္းလင္းျပခ်င္တယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ မဲေဆာက္ေရာက္ ရခုိင္ ျပည္သူေတြရဲ့ အေနအထားက ဘယ္လုိ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သိခ်င္တယ္။ အဲဒီလုိ ေကာင္စီနဲ႔ ျပည္သူ ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ေနာက္တခုက ရခုိင္ျပည္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ ျပည္တြင္းရခုိင္ျပည္ ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြ ဘယ္လုိ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လုိ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလုိ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ေျပာျပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသူမ်ားအျဖစ္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟ၊ နာယက ဦးေအာင္၀င္း၊ ဒု-ဥကၠ႒ (၂) ဦးေကာင္းဇံ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးမင္းထြန္းႏွင့္ ေဒၚသဇင္ျမတ္တုိ႔က ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားကုိ ရခုိင့္ အမ်ဳိးသားသီခ်င္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ရခုိင့္ ေအာင္လံေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တမိနစ္ခန္႔ ၿငိမ္သက္ အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အခမ္းအနား အစီအစဥ္အတုိင္း ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟက ရခုိင့္ ေတာ္လွန္ေရး၊ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဆက္စပ္ပုံ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္  ဦးေအာင္၀င္းက ရခုိင္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူငယ္က႑၊ ဦးထြန္းေဇာ္မွ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီ ေပၚေပါက္လာပုံႏွင့္ သမုိင္းေပးတာ၀န္၊ ဦးေကာင္းဇံမွ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒ၊ ဦးမင္းထြန္းက ရခုိင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယေန႔လူငယ္၊ ေဒၚသဇင္ျမတ္မွ ရခုိင္ျပည္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေဟာေျပာ ၾကသည္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေျဖၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။


ANC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္ ေဟာေျပာစဥ္

ဦးထြန္းေဇာ္က ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ေပၚေပါက္လာပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျပရာတြင္ “ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီကုိ (၂၀၀၄) ခုႏွစ္မွာ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း (၄) ခု ျဖစ္ၾကတဲ့ ALD-Exile၊ ALP၊ NUPA၊ DPA တုိ႔ကုိ အရင္းတည္ၿပီးေတာ့ ရဟန္းသံဃာ၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တုိ႕ ၀ုိင္းရံၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ၾကတဲ့ ALD – Exile၊ NUPA၊ RSU၊ AASYC တုိ႔နဲ႕ (၂၀၁၀) ဒုတိယ အႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီညီလာခံမွာ ျပန္လည္ စုစည္းၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသား တာ၀န္ေတြကုိ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကလည္း သူတုိ႔၏ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ တက္ေရာက္လာသူ ရခုိင္ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ေျပာျပာရာတြင္ “ခုလုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အမ်ားႀကီးလုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရတာဟာ ျပည္ပ ေရာက္လာၾကတဲ့ ရခုိင္လူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ၊ ခင္မင္မႈေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ရလာႏုိင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အခုလုိနားေထာင္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ပုိၿပီး ဗဟုသုတ တုိးပြါးေစပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။  ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ အသက္ မျပည့္ေသးေသာ ရခုိင္မိန္းကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ ယခင္ကထင္ ပုိမုိ ေရာက္ရွိလာၾကေၾကာင္း၊ (၁၅) ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ ရခုိင္ မိန္းကေလးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ပုိမုိ ေရာက္လာၾကေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔ ရခုိင္ျပည္ကုိ စြန္႔ခြာၿပီး အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ လာေနရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု သူယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးတဦးမွလည္း အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိသလဲဟု ေမးျမန္းရာ ေဒၚသဇင္ျမတ္က “ANC အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေရးရာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ တာ၀န္ခံ အမ်ဳိးသမီးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆုိတာက အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ပဲ သက္ဆုိင္တဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ရခုိင္တမ်ဳိးသားလုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ကိစၥလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔လည္း လက္တြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။” ဟု ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ရခုိင့္လက္နက္ကုိင္ ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ALP ႏွင့္ DPA တုိ႔ မပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းအေပၚ Arakan Review မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရာ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ဦးသီဟမွ “ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသား ေကာင္စီအေပၚ သူတုိ႔ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ တရား၀င္ ေျပာၾကားခဲ့တာ မရွိေသးဘူး။ ဦးဇင္းတုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ညီလာခံ မက်င္းမီ အႀကိဳညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဘက္က တရား၀င္ တုန္႔ျပန္မႈဘာမွ မရွိခဲ့ဘူး။ ညီလာခံကုိလည္း တက္ေရာက္လာျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ့ မပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအေပၚမွာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာဖုိ႔ ခက္ပါတယ္” ဟု  ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားမွာ ညေန (၆း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေနာက္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

Credit@ Arakan Review

Posted on June 19, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: