ျမန္မာသည္ ပဥၥမေျမာက္ ဒုကၡသည္ အမ်ားဆံုး ထြက္ေပၚရာ ႏိုင္ငံျဖစ္

ဧရာဝတီ
ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္ ၄၁၅၇၀၀ ခန္႔ ႏိုင္ငံမွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ပဥၥမေျမာက္ ဒုကၡသည္ အမ်ားဆံုး ထြက္ေပၚရာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤေလာ့ေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၂ သိန္းခန္႔ ရွိေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမဲ့ ၅ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔အနက္ အမ်ားစုမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းထားသည္။ UNHCR ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ ဒုကၡသည္ အမ်ားဆံုး ထြက္ေပၚရာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပါကစၥတန္၊ အီရန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ကြန္ဂို တို႔ုျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အခက္အခဲေၾကာင့္လည္း ဒုကၡသည္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

Posted on June 20, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: