ဒုကၡသည္ ဖလွယ္ေရး မေလးရွား ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ေ၀ဖန္

KH:မေလးရွားက ဒုကၡသည္ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ကို သေဘာ တူညီျခင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်က ဒုကၡသည္ ျပႆနာကို မေလးရွားထံသို႔ လက္ေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း  မေလးရွား ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ပါလီမန္ အမတ္တဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Jeyakumar Devaraj က ပါတီ၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ တြင္ သတင္းစာ တေစာင္သို႔ ေျပာဆို လိုက္သည္။

“ၾသစေၾတးလ်က ကုလသမဂၢ  ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုး မထားတဲ့ ႏိုင္ငံကို ဒုကၡသည္ေတြ ပို႔ေတာ့မယ္၊ မေလးရွားမွာ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား အၾကား ကြာဟခ်က္ သိပ္မရွိဘူး၊ သူတိုု႔ေတြက တျခား ေနထိုင္ခြင့္မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အတူပဲ” ဟု  ေဒါက္တာ Jeyakumar Devaraj က ဆိုသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးက ေပးအပ္ထားသည့္ ဒုကၡသည္ ကဒ္ကို ရရွိထား ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိၿပီး ေနထိုင္ခြင့္မရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားႏွင့္တူေၾကာင္းလည္း သူက ဆိုသည္။

အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေပးရာတြင္လည္း အလိမ္ခံရပါက အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ တိုင္တန္းခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိသည့္ အတြက္ အလိမ္ခံရသည္ဟု ေျပာရန္ သာ ရွိေၾကာင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ မရွိသည့္ အတြက္ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း  ေဒါက္တာ Jeyakumar Devaraj က ဆက္ေျပာသည္။

မေလးရွား ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ရွိ ဆိုရွယ္လစ္ မဟာမိတ္မ်ားကလည္း ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ကို ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရအေနျဖင့္ ေလွျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုကၡသည္ မ်ားကို လက္ခံၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ၏  ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဒုကၡသည္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

ယင္း အျပင္ ၾသစေၾတးလ် အေနျဖင့္ ထိုင္းအပါအ၀င္အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ဒုကၡသည္ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ေလွျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ပါပူနယူးဂီနီရွိ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းျပန္လည္ပြင္လွစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို စြန္႔လြတ္ရန္၊ မေလးရွားအေနျဖင့္ ၁၉၅၁ ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ခိုလႈံခြင္ရွာေဖြသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ပါရွိသည္။

“ကေလးေတြကို ေက်ာင္းပို႔လို႔မရေပမယ့္ က်န္းမာေရး ကုသခံယူမႈအတြက္ေတာ့့ ေငြက အမ်ားႀကီး ေပးရတယ္၊ ၾသစေၾတးလ်က ဒီကိစၥေတြကို လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရာအားလုံးကို အစီအစဥ္တက် လုပ္သင့္တယ္” ဟု  ေဒါက္တာ Jeyakumar Devaraj က ေျပာသည္။

Credit@ သူရိယသတင္းဂ်ာနယ္

Posted on July 16, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: