ျမန္မာ့ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီျပခန္း မေလးရွားတြင္ ဖြင့္လွစ္

ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ – ျပန္ၾကားေရးဌာန

ျပခန္းတြင္ ထားရွိေသာ ေမာ္ဒန္ ပန္းခ်ီတခ်ဳိ႕

ျမန္မာ့ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီ ျပခန္းတစ္ခုအား မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆလန္းေကာျပည္နယ္တြင္ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ျမန္မာ့ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီျပခန္း၏ အမည္မွာ Myanmar Modern Art Gallery ျဖစ္ၿပီး ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ပန္းခ်ီျပခန္း၌ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီဆရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ခင္ေမာင္ရင္၊ ေဇာ္ဝင္းေဖ၊ ေမာင္ျမင့္ေအာင္၊ စုိးႏုိင္၊ ေက်ာ္ၫဳိ၊ ဗင္းဆင့္မင္းလြင္ တို႔၏ ပန္းခ်ီမ်ားကုိ ျပသထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပခန္းတြင္ ထားရွိေသာ ပန္းခ်ီမ်ား၏ လက္ရာရွင္ ျမန္မာ့ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီဆရာမ်ား

ျမန္မာ့ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီျပခန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။

Posted on July 29, 2011, in သတင္းက႑. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: