ဒုကၡသည္ လွဲလွယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ တနလၤာေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမည္

ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ – ျပန္ၾကားေရးဌာန
ဇူလုိင္ (၂၃) ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

မေလးရွား – ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ဒုကၡသည္ လွဲလွယ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး Datuk Seri Hishamuddin Hussein ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီး Chris Bowen တို႔က ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာ တူညီခ်က္အရ ဒုကၡသည္ လွဲလွယ္ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) မွ ႏုိင္ငံေရး ခုိလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ (၄၀၀၀) အား ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး ရန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ေလွစီးၿပီး ဝင္ေရာက္ လာၾကသည့္ ျမန္မာ – မူဆလင္ (ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ) ဒုကၡသည္ (၈၀၀) အား မေလးရွားႏုိင္ငံ တြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးမည့္ သေဘာတူ စာခ်ဴပ္အား လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရး ထုိးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Posted on July 23, 2011, in သတင္းတိုမ်ား. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရန္

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: